Logotyp Enteo
zmiana5
01

Zabezpieczenia

We współczesnym świecie systemy informatyczne i zgromadzone w nich dane odgrywają coraz większa a często kluczową rolę w funkcjonowaniu firmy.

Nawet krótkotrwałe niedostępności usług np. poczty elektronicznej czy systemu ERP potrafią sparaliżować prace i przyczynić się do realnych strat finansowych.

Jednocześnie zgromadzone w systemach dane są coraz bardziej narażone na wyciek czy utratę w wyniku zwiększającej się z dnia na dzień liczny ataków hakerów.

Aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa firmowych systemów informatycznych oraz zgodność z wymogami prawnymi i normami branżowymi jak np. PCI DSS, ISO27001, KNF D, których spełniania często wymagają od nas nie tylko regulatorzy, ale i kooperanci niezbędne jest zapewnienie:

 •     Bezpieczeństwa fizycznego
 •     Bezpieczeństwa aplikacyjnego

Bezpieczeństwo fizyczne wymaga odpowiedniego przygotowania miejsca w którym przechowywane będą nasze dane. Musimy zadbać o zasilanie, klimatyzację, ochronę przed pożarem czy zalaniem oraz kontrolę dostępu i przeciwdziałanie kradzieży.

Bezpieczeństwo aplikacyjne realizuje się poprzez budowę klastrów wysokiej dostępności, implementację systemów kopii zapasowych i systemów DR oraz stosownie oprogramowania i urządzeń realizujących funkcje bezpieczeństwa sieciowego jak np. NG Firewall-e, UTM-y czy WAF-y.

Nie bez znaczenia jest też odpowiednie zarządzanie, przygotowanie procedur operacyjnych i scenariuszy działania oraz utrzymanie stabilnego i rozwijanego zespołu specjalistów IT.

Spełnienie przez firmy opisanych  wymagań własnymi środkami jest możliwe, ale trudne w realizacji i niezwykle kosztowne. Często budżet pozwalający budować infrastrukturę spełniającą wszystkie wymagania bezpieczeństwa znacząco przekracza możliwości przedsiębiorstwa.

Aby pomóc firmą spełnić wszystkie  niezbędne wymagania i zapewnić bezpieczeństwo danych w chmurze, nasza infrastruktura jest odpowiednio przygotowana w każdym z ww. aspektów.

Nasze centrum danych posiada następujące zabezpieczenia fizyczne:

Zasilanie

 •     Niezależne linie napięcia 2 szt. (8 MW),
 •     Transformatory 4 szt. (7 200 kVA),
 •     Dystrybucja energii elektrycznej do szafy rack 2 niezależne obwody zasilania,
 •     Gwarantowane zasilanie dla szafy rack UPS 230V / 400V w układzie n+1,
 •     Moc na szafę rack 4×16A (2A+2B). Inne obwody dostępne na życzenie,
 •     Gęstość zasilania na szafę rack 22 kW,
 •     Wydajność na szafę rack 6/18 kW.
 •     System zasilania awaryjnego UPS (1 500 kVA),
 •     Agregaty prądotwórcze 3 szt. (6 000 kVA).

Klimatyzacja i ochrona przeciwpożarowa

 •     Sposób chłodzenia – klimatyzatory z redundancją N+1,
 •     Temperatura 19-27°C,
 •     Aranżacja serwerowni – zimne / ciepłe korytarze,
 •     System wczesnej detekcji pożaru (wraz z czujnikami optycznymi),
 •     System gaśniczy dwustopniowy (centrala IGNIS, gaz heptafluoropropan) OCHRONA W SYSTEMIE 24/7,

Kontrola dostępu

 •     Ochrona fizyczna na miejscu (broń ostra),
 •     Ogrodzenie z drutu kolczastego, bariera podczerwienie,
 •     System telewizji przemysłowej CCTV na zewnątrz i wewnątrz,
 •     Strefowa kontrola dostępu oparta na kartach zbliżeniowych,
 •     System sygnalizacji włamania i napadu, z powiadamianiem zewnętrznej grupy interwencyjnej,
 •     Wejście na teren obiektu – lista osób uprawnionych,
 •     Wizyty gości – w eskorcie służb obiektu,

Jesteśmy zgodni z:

 •     Wymogami GIODO,
 •     Rekomendacją D Komisji Nadzoru Finansowego,
 •     Krajowymi Ramami Interoperacyjności.

Zespół specjalistów Cloudpoint świadczy usługi zarządzania systemami Klientów tak aby były one jak najbardziej dostępne i bezpieczne. Oferujemy szereg usług w zakresie zabezpieczenia danych w chmurze dlatego implementujemy dla każdego z Klientów dedykowane rozwiązania typu firewall/NG Firewall, WAF.

Opieramy się tylko na najbardziej sprawdzonych i najefektywniejszych rozwiązaniach pochodzących od liderów z branży bezpieczeństwa.

 

KONTAKT

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

Cloudpoint

ul. Toruńska 155/328
85-950 Bydgoszcz

Formularz kontaktowy